Image by Tim van der Kuip

TİCARET HUKUKU

Çağımızda geleneksel ticaret anlayışından bambaşka bir yere evrilen yeni ticaret döneminde her girişimin sağlam bir hukuki yapının üzerine inşa edilmesi önemlidir. Hukuk pratiğindeki tecrübemiz bize şirketlerin fikir aşamasından itibaren her safhasının hukuki temellere dayandırılarak büyümesinin, ticaret hukukundan kaynaklanan günlük işlerinin tamamının avukatlar tarafından takip edilmesinin, şirketin türüne yönelik hukuki stratejilerin tespitinin ticaretin önünü açtığını ve girişimcileri başarıya yaklaştırdığını gösterdi. Tecrübelerimizi ve bilgimizi müvekkillerimizin işlerinin hukuk temellerine dayanmasını amaç edinerek paylaşmaktayız.  Ruscuklu, yeni kurulan şirketlerden çok uluslu şirketlere kadar geniş bir müvekkil ağına sahiptir. Amacımız müvekkillerimizin şirket içindeki organizasyonuna hukuki destek sağlamaktır.