top of page
Insurance Agent

ARABULUCULUK

Dünya iletişim ve dürüstlük çağına girerken hukukun da bu yönde gelişmek zorunda olduğu düşüncesindeyiz. Birçok uyuşmazlığın unsurları incelendiğinde, uyuşmazlıkların davaya veya tahkime gitmeden çözülmesinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle olumlu iletişim ve müzakerenin gücünü esas alarak arabuluculuk faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 

Arabuluculuğun temel ilkelerinden biri gönüllülük esasına dayanmasıdır. Türkiye'de belirli alanlarda arabuluculuğa başvurmak dava şartı olarak belirlenmiştir. Ruscuklu Avukatlık ve Arabuluculuk Bürosu kurucusu Av. Arb. Gül Ruscuklu, ticari uyuşmazlıklar ve iş hukukundan doğan uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk hizmetini sürdürmektedir. Ayrıca büromuzda ihtiyari arabuluculuk hizmeti de verilmekte olup, elverişli uyuşmazlıkların yargılamaya gidilmeden çözümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Arabuluculuk hizmetlerimiz hakkında sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

bottom of page