Insurance Agent

ARABULUCULUK

Dünya iletişim ve bütünlük çağına girerken, hukuk da bu yönde gelişmelidir. Birçok uyuşmazlığın unsurları analiz edildiğinde, uyuşmazlıkları dava veya tahkim aşamalarına ulaştırmadan çözmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle olumlu iletişim ve müzakerenin gücüne inanarak arabuluculuk 

faaliyetlerimize devam ediyoruz.