Contemporary Boardroom

Birleşme ve Devralma

Ruscuklu, ortak payların kısmen veya tamamen devredilmesi, tüzel kişiliklerin yeni bir tüzel kişilik altında aktiflerinin birleştirmesi, şirketin bir bölümünün, iş kolunun veya varlığının ayrılarak başka bir kurumsal yapı oluşturulması, girişim sermayesi yöntemiyle payların satılması ve ortak girişim oluşturulması ve yapılandırılması gibi işlemlerde müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.